F2000

  • น้ำยาเร่งการตกตะกอน
  • ขนาด 5 ลิตร

ShopeeLazada
Line ShoppingJD Central

เอฟ-2000 เป็นสารประกอบอนินทรีย์ออกแบบพิเศษเพื่อใช้ในการตกตะกอนสิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำ มีประสิทธิภาพสูงกว่าสารตกตะกอนทั่วไป ปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “F2000”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
New Arrival
Scroll to Top