Pool Salt

พูล ซอลท์ เป็นเกลือบริสุทธิ์ 99.5% คุณภาพสูง ปราศจากความกระด้าง และไอโอดีน ทำให้เกิดตะกรันที่เซลล์ไฟฟ้าช้ากว่าเกลือทั่วไป


ShopeeLazada
Line ShoppingJD Central
  • เกลือบริสุทธิ์คุณภาพสูง ใช้เติมในสระว่ายน้ำระบบเกลือ
  • ฆ่าเชื้อโรคแทนการใช้คลอรีน
  • ถนอมเซลล์ไฟฟ้าภายในระบบเกลือ
  • ไม่ทำให้น้ำเกิดความกระด้าง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pool Salt”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
New Arrival
Scroll to Top